Παρουσίαση της ετήσιας παράστασης

Σάββατο, 4 Ιουνίου, ώρα 20:00, στο Χώρο Τεχνών θα παρουσιάσουμε την παράσταση μας 26-05-2022